Dagens studie om framtidens möten

Igår lyssnade jag på en mycket intressant genomgång av en studie som Bodén & Co jobbar på som handlar om framtidens möten.

Det fysiska mötet
Först och främst kommer vikten av det fysiska mötet aldrig försvinna. Vi kommer alltid att behöva träffa människor fysiskt. Brit Stakston tar upp det i ett blogginlägg om hur sociala medier nu är mainstream: ”Hur sociala medier förstärker, bär och gör kommunikation möjlig, oberoende av tid och plats. Det lyfts allt för sällan fram hur sociala medier de facto lett till en fullständig blomstring av nätverkande – i fysiska möten. Tekniken har förfinats av oss för att stötta våra djupt liggande behov av att vilja kommunicera. Vilket dessutom passar så väl i en värld med globala kontakter och med miljömässiga utmaningar”.

Samhällstyper och trender
Bodén & Co har undersökt ett gäng trender som man kan utgå ifrån för att kunna se vilken typ av möten som framtiden kommer att ha behov av (ex genom social medier som Brit säger). Och trender kommer från samhällstyper och vi står inför en förändring av samhällstypen. Det är bara tredje gången i världshistorien som en förändring av samhällstypen sker. Först gick vi från jägare till jordbrukare, sen gick vi från jordbrukare till industrialismen och nu går vi från industrialismen till vaddå? Det är ingen som kan säga idag vad det är vi är på väg mot eller vad det är vi kommer bli än men Bodén & Co har genom sin undersökning och all sin research ändå kunnat snappa upp vissa delar som kan komma att ha stor betydelse för vad vi kommer att tycka i framtiden. Ex visade de att 3% av ungdomar i 18-25 års ålder tycker det är OK att bli uppsagd via sms eller via en blogg. Det är en liten procentsats idag men hur ser den ut om 10 år? Normen för vad som är OK idag kommer inte alls vara samma om 10 år. Vi kommer ha olika typer av mötesforum för olika typer av möten och det digitala mötet eller virtuella mötet kommer givetvis få en stor plats men som komplement till det fysiska mötet, aldrig som en ersättare.

Förändrad företagskultur
Den förändring vi står inför beror ju på den teknik vi har runt oss som utvecklas snabbare än vi hinner lära oss den och som också självklart kommer bidra till annorlunda former för företagande och för hur företag bedrivs. Hur de sköter sin marknadsföring (återigen kommer vi in på detta med sociala medier), hur företagskulturen ser ut osv. Här kan du läsa lite mer om det.

Annonser