Twitter ÄR effektivt

PR byrån Prime har gjort en spaning om huruvida Twitter är en effektiv marknadskanal och har kommit fram till att det är det. Läs Pimes spaning här.

De har haft två olika grupper (vana och ovana twittrare blandat) som vart mottagare till olika företag som twittrar. En grupp fick följa företag som använde megafonmetoden och en grupp som fick följa företag som sysslade med tvåvägskommunikation.

I båda fallen uppfattades det positivt att företagen fanns representerade på Twitter men bland de mer vana twittrarna var det de företag som sysslade med tvåvägskommunikation som upplevdes som mest seriösa och trovärdiga.

Läs gärna hela spaningen. Den är mycket intressant!

Annonser